Recepta na wzrost kosztów zakupu energii.  

Alternatywne źródła energii receptą na gwałtowny wzrost kosztów zakupu energii cieplnej i elektrycznej.  

Jak wiemy koszt zakupu gazu w przypadku  Polski wzrósł ostatnio bardzo istotnie. W najbliższej perspektywie czasowej nie możemy spodziewać się zmian w tym zakresie. Sytuację pogarsza aktualny konflikt za naszą wschodnią granicą. W tej sytuacji planowane wcześniej odejście od węgla i zastąpienie go gazem staje pod dużym znakiem zapytania.

Co możemy z tym zrobić? Proponujemy skorzystać ze sprawdzonych  doświadczeń skandynawskich. Po pierwsze należy zmienić źródło energii pierwotnej. Zamiast węgla i gazu wykorzystajmy potencjał energetyczny słońca, wiatru, lokalnie pozyskiwanej biomasy w postaci drewna i słomy, czy lokalnych odpadów RDF.

O ile ze względu na restrykcje nałożone na  naszych wschodnich sąsiadów biomasa w postaci zrębki staje się trudna do pozyskania o tyle wykorzystanie słomy w Polsce mogłoby stać się wartą rozważenia alternatywą. Nawet jeśli należy liczyć się ze wzrostami cen rynkowych zrębki, pelletu czy słomy wynikające choćby ze wzrostu kosztów ich pozyskania, to z całą pewnością będą to wzrosty nieporównywalnie mniejsze od aktualnego wzrostu cen gazu. Tezę tą potwierdzają nasi klienci w Danii, którzy decyzję o odejściu od węgla i gazu podjęli już kilka lat wcześniej. Dzisiaj są zadowoleni, bo dla nich  skala wzrostu kosztów wytwarzania energii jest  nieporównywalnie mniejsza.

 W  ostatnich miesiącach  zauważamy duży wzrost zainteresowania kotłowniami opalanymi słomą w krajach Europy Środkowowschodniej. Czy nie czas przeanalizować możliwości wykorzystania słomy w Polsce? Czy  nie nadszedł  też czas na zielone światło dla małych lokalnych instalacji termicznego przetwarzania nienadających się do recyclingu odpadów RDF? W naszej opinii Przedsiębiorstwo, które zaopatrzy się w skuteczną infrastrukturę do pozyskiwania prądu ze źródeł odnawialnych zyskuje samowystarczalność.

Zachęcamy do podjęcia dialogu z Nami. Może to być rozmowa telefoniczna, wiadomość mailowa, jak również spotkanie, bądź to on-line za pomogą platformy Teams bądź tradycyjne twarzą w twarz.

Skontaktuj się z naszym specjalistą i dowiedz się jak możemy ci pomóc

Andrzej Ligenza

Sales Manager

W najbliższym czasie,  26 – 28 kwietnia, będziemy obecni na XXIX Sympozjum - Wiosennym Spotkaniu Ciepłowników w Zakopanem.

W drugim dniu Sympozjum w Panelu IV - OZE i alternatywne źródła energii - o godzinie 9:15 zostanie wygłoszony referat przez naszego Sales Managera Pana Andrzeja Ligenzę pod tytułem „Wykorzystanie kotłów na gorącą wodę do produkcji energii elektrycznej na podstawie doświadczeń Verdo”. Serdecznie zachęcamy do wysłuchania tego opracowania oraz zapoznania się z całym planem Sympozjum.