Mieszkańcy miejscowości Kongsvinger w Norwegii będą korzystać z ciepła produkowanego z odpadów w instalacji energetycznej firmy Verdo

Firma Eidsiva Bioenergi buduje 8 MW instalację energetyczną, której zaprojektowanie i wykonanie powierzono firmie Verdo. Instalacja ta powstanie w norweskiej miejscowości Kongsvinger i będzie wykorzystywać jako paliwo lokalne drewno odpadowe.

Dla branży budowlanej utylizacja materiału powstałego przy rozbiórkach budynków stanowi olbrzymie wyzwanie, a drewno rozbiórkowe najczęściej kończy jako odpad. Norwegia to jeden z tych krajów, gdzie zaczęto zwracać coraz większą uwagę na korzyści płynące z ponownego wykorzystania drewna odpadowego. W tym celu opracowano nowy typ instalacji energetycznej, w której drewno odpadowe jest wykorzystywane jako paliwo. Tego typu instalacje energetyczne znalazły zainteresowanie wśród firm energetycznych, które decydowały się na ich budowę.

Eidsiva Bioenergi jest w trakcie budowy nowej instalacji energetycznej opalanej zrębkami drzewnymi pochodzącymi z drewna rozbiórkowego. Wkrótce drewno odpadowe pochodzące z rozbiórki lokalnych budynków zostanie wykorzystane do produkcji ciepła dla mieszkańców Kongsvinger.

„Zrębki pochodzące z drewna rozbiórkowego zawierają m.in. resztki farby czy innego typu zanieczyszczenia dlatego też nasza instalacja jest przystosowana do radzenia sobie z powstałymi w procesie spalania emisjami i żużlem. Korzystamy tu z odpowiedniej technologi kontrolowania emisji i niepalnych odpadów resztkowych”, tłumaczy Bo Johansen, Sales Director w dziale instalacji energetycznych firmy Verdo.

Bo Johansen, Sales Director, Verdo
Odpad drzewny pozyskiwany jest w większości ze źródeł lokalnych. Takie rozwiązanie pozwala zarówno na redukcję kosztów transportu, jak i produkcję ciepła i ciepłej wody z odpadu, który i tak musi zostać zutylizowany. Bo Johansen.

Wysokie wymagania, a techniczne rozwiązania

Instalacja jest zlokalizowana w pobliżu terenów mieszkalnych, dlatego też Eidsiva musiała uzyskać specjalne pozwolenie na jej budowę. Surowe wymagania zostały również postawione w stosunku do rozwiązań technicznych, które zostały zastosowane w tym projekcie.

„Ze względu na bliskość terenów mieszkalnych, zostały zastosowane o wiele bardziej rygorystyczne przepisy w odniesieniu do emisji hałasu. Aby sprostać tym wymaganiom, instalacja ta została zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych technologii i rozwiązań w zakresie konstrukcji kotła i rusztu. Wprowadzone rozwiązania to m.in. dodatkowe oczyszczanie gazów odlotowych oraz dodatkowe ograniczenia emisji hałasu”, mówi Bo Johansen, Sales Director w Verdo.

Moc tej instalacji energetycznej to 8 MW. Będzie ona dodatkowym źródłem ciepła dostarczanego mieszkańcom Kongsvinger. Cały projekt został opracowany i zaprojektowany przy ścisłej współpracy Eidsiva i Verdo. Wszystkie budynki będą wykonane z drewna, aby w topić się w okoliczny krajobraz.

Praca nad projektem rozpoczęła się tej wiosny, a zakończenie prac i oddanie do eksploatacji planowane jest na nadchodzący sezon grzewczy. Ciepłownia będzie częściowo funkcjonować w trybie automatycznym. Personel techniczny będzie obsługiwał instalację w godzinach pracy, a w godzinach wieczornych oraz nocnych wraz z weekendami, będzie zastosowany nadzór zdalny.

Informacje o projekcie

  • 8MW instalacja energetyczna, w której do produkcji ciepła wykorzystywane będzie drewno odpadowe z rozbiórki.
  • Instalacja jest budowana w miejscowości Kongsvinger przez firmę Verdo na zlecenie Eidsiva Bioenergi.
  • Eidsiva Bioenergi jest trzecim największym przedsiębiorstwem ciepłowniczym w Norwegii. Eidsiva obsługuje, projektuje i buduje instalacje energetyczne na terenie południowej Norwegii.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami

Bo Johansen

Sales Director | Energy Solutions

Najnowsze wiadomości z Verdo