Aktualności i wydarzenia

Duńskie Stowarzyszenie Sieci Ciepłowniczych (Dansk Fjernvarme) obrało sobie za cel osiagnięcie całkowitej neutralności węglowej w sektorze ciepłownictwa do roku 2030. Kolejnym celem jest zaopatrzenie wszystkich duńskich gospodarstw domowych w ciepło wytwarzane z ekologicznych źródeł energii do 2030 r. Tutaj, w Verdo, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić osiągnięcie tych celów. Z tego powodu każdego dnia pracujemy nad rozwiązaniami energetycznymi, które wyeliminują paliwa kopalne.

Firma Eidsiva Bioenergi buduje 8 MW instalację energetyczną, której zaprojektowanie i wykonanie powierzono firmie Verdo. Instalacja ta powstanie w norweskiej miejscowości Kongsvinger i będzie wykorzystywać jako paliwo lokalne drewno odpadowe.