Verdo-koncernen

Sammen står vi stærkest.

En del af noget større

Verdo Energy, Verdo Water, Verdo Teknik og Verdo Forsyning er alle en del af Verdo. Fælles for dem er, at de hver dag arbejder for at gøre en forskel inden for sit område – energiproduktion, handel med brændsler, vandforsyning, samt tekniske entrepriser og infrastruktur. For sammen skaber vi energi til fremtiden, og sikrer dig synergi i hele energikæden.

Verdo Energy

Verdo Energy er en sammenslutning af Verdo og Industrivarme. Tilsammen har vi mere end 100 års erfaring med energiproduktion, rådgivning, udvikling og service af komplette energiløsninger. I Verdo Energy arbejder vi sammen om at sikre dig bedre og mere effektiv energi med udgangspunkt i en 360 graders forståelse af dit energibehov. Vores services inkluderer alt fra rådgivning, etablering og drift af alle typer energianlæg til administration, energi og miljøoptimering samt køb og salg af brændsel.

Verdo Teknik

I Verdo Teknik har vi samlet alle de tekniske kompetencer, du har brug for inden for installation og service af el, vvs og belysning samt energioptimering. Med mere end 140 højtspecialiserede teknikere og afdelinger i hele landet, er Verdo Teknik i stand til at varetage enhver teknisk opgave – fra store entrepriser til servicering af både offentlige og private virksomheder, samt drift og vedligehold af gade- og trafiklys.

Verdo Forsyning

Vores forsyning bygger på over 100 års erfaring. Vi sørger hver dag for, at knap 70.000 forbrugere i vores forsyningsområde får miljørigtig el, vand og varme til en konkurrencedygtig pris. Den viden vi konstant tilegner os, deler vi med vores kollegaer i branchen, så vi sammen kan sikre en forsyning i verdensklasse i Danmark. Ambitionen er sat – forbrugerne skal også i fremtiden være sikret høj forsyningssikkerhed og lave priser.

Verdo Water

Verdo Waters ambition er at sikre en drikkevandsforsyning i verdensklasse. Intet mindre. Med udgangspunkt i fem vandværker, enogtyve boringer og en af Danmarks mest effektive vandforsyninger, bidrager Verdo Water med ekspertviden inden for rådgivning, ledningsnet og lækagesøgning, digital styring og driftsovervågning samt kundeadministration.

verdo_vaerdier_flow.png (1)

Sammen står vi stærkest

Verdo Water indgår som en del af Verdo Group, der også tæller en række højt specialiserede divisioner i Danmark og i verden. Hvert selskab har sit unikke formål, men vi bærer alle det samme DNA: Vi agerer ansvarligt og har 100% fokus på at sikre dig effektive energiløsninger nu og i fremtiden.