Renovering af 320 meter vandledning giver ny og relevant viden

Manglende viden om ledningsnettet bød på overraskelser

For at sikre en stabil forsyning er det vigtigt, at ledningsnettet altid fungerer optimalt. Fuldt vandtryk på gamle ledninger tærer langsomt på rørene, og det kan i værste tilfælde betyde vandsprængninger og skjulte lækager. Jo bedre man kender sit ledningsnet, jo nemmere er det at planlægge renoveringer og undgå brud og lækager.

Fra støbejern til opdaterede ledninger

Hos Vollerup-Ulkebøl Vandværk var der behov for at renovere den yderste og ældste del af ledningsnettets 320 meter hovedledning. Materialer var forældede og samtidig havde vandværket ikke det nødvendige overblik over ledningernes nøjagtige placering eller dimensioner. Oplysninger som den skærpede LER-lov stiller krav til.

Ledningsarbejdet som Verdo har udført er gået over al forventning – vi har på ingen måde bemærket den geografiske afstand. Samtidig har vi lært en masse om vores ledningsnet, og det er blevet meget lettere for os at planlægge renoveringer i fremtiden,” siger Karsten Iwersen fra Vollerup-Ulkebøl Vandværk.

Foruden ønske om at udskifte de gamle støbejernsledninger, havde vandværket mistanke om mindre lækager og revner i nettet. Derfor rettede de henvendelse til Verdo som begyndte planlægning af ledningsarbejde ud fra tegninger af nettet. Planlægningen indebar blandt andet udregning af de nye rørs dimensioner ud fra antallet af opkoblede huse på nettet.

Større viden om eget ledningsnet

Efter planlægningen gik arbejdet i gang. Verdo samarbejdede med en lokal entreprenør om gravearbejdet og svejsning af hovedledningerne for herefter at koble hovedledning og stikventiler sammen. Stikkene blev lagt efter tegningerne, men det viste sig, at oplysningerne på vandværkets tegninger ikke var korrekte. Under udførslen af opgaven viste det sig nemlig, at to huse ikke havde vand. Opgaven blev justeret uden større meromkostninger, og nye stik blev skudt fra hovedledningen og ud til de resterende huse.

For mere information kontakt

Lars van Hulst Pedersen

Overmontør

Læs mere om Lars

Seneste nyheder inden for
vandværk og -forsyning