Invitation til indvielse af nødforbindelse til Øster Bjerregrav Vandværk

Ses vi til indvielsen?

Kom og hør, hvordan Øster Bjerregrav Vandværk og Verdo i fællesskab har etableret den 1,6 km lange ledning, som fremtidssikrer forsyningen af rent drikkevand til borgerne i Øster Bjerregrav.

Med de kommunale krav om forsyningssikkerhed skal alle vandværker kunne forsyne borgere med rent drikkevand døgnet rundt. I tilfælde af nedbrud eller forurening skal en nødforsyning hurtigt kunne idriftsættes. I Øster Bjerregrav er det lokale vandværk nu koblet til nabovandværket i Oust Mølle, og dermed er nødforsyningen sikret.

Kom og se den nyopførte trykforøger ved Øster Bjerregrav Vandværk.

Hør vandværkets formand Lars Riisager fortælle om samarbejdet med Verdo.

Høst erfaringer fra Verdo’s vandforsyningschef Peter Nordahn, når han fortæller om etableringen af nødforbindelsen.

Tilmeld dig allerede i dag

Send en mail til vand@verdo.com allerede nu eller senest fredag den 28. februar for at tilmelde dig arrangementet.

Det praktiske

 • Hvornår: Onsdag den 4. marts 2020 klokken 15-16.30
 • Hvor: Øster Bjerregrav Forsamlingshus, Østervang 2, 8920 Randers NV


Kom og se trykforøgeren fra klokken 14.15-14.45. Vi mødes på adressen Svejstrupvej 144/146, 8920 Randers NV. 

Tilmeld dig her

Program for eftermiddagen

 • 15.00 – 15.05: Velkomst
 • 15.05 – 15.15: Lars Riisager fra Øster Bjerregrav Vandværk og Peter Nordahn fra Verdo fortæller kort om projektet og viser en video om vandets vej fra Oust Mølle til Øster Bjerregrav
 • 15.15 – 15.25: Udfordringen og løsningsmuligheder v/Lars Riisager
 • 15.25 – 15.35: Den tekniske løsning v/Peter Nordahn
 • 15.35 – 15.50: Processen og resultatet v/Lars Riisager og Peter Nordahn
 • 15.50 – 16.00: Spørgsmål fra salen
 • 16.00 – 16.30: Smørrebrød, øl, vand og kaffe

Download invitation

Fik du tilmeldt dig?

For mere information kontakt

Tal og teknik om nødforbindelsen

 • 5,8 km ledningsnet fra Oust Mølle Vandværk via Hornbæk Pumpestation til en trykforøger før afgang til Øster Bjerregrav Vandværk
 • Ny 1,6 km nødforbindelsesledning i Viborgvej/Svejstrupvej i ø110 mm PE udført med styret underboring
 • Løbende drift på ledningen ved forsyning af de yderste forbrugere på Øster Bjerregrav Vandværks ledningsnet
 • Grundfos CR15-3 pumpe med Schneider frekvensomformer
 • Styring via en IGSS-løsning med adgang fra hjemme-PC
 • SMS-alarm

 

Seneste nyheder inden for
vandværk og -forsyning