Gas identificerer lækage og
eliminerer 700 liter vandtab i timen

Effektiv lækagesøgning mindsker vandtabet

En mindre lækage kan for mange vandværker være svære at opdage, men ikke desto mindre afgørende at udbedre inden det bliver en kostelig affære. Typisk vil man opdage uregelmæssigheder på udpumpningen, der afviger fra normalbilledet. Er der tale om en mindre lækage, kan den være sværere at opdage.

Hos Bjert-Stenderup Vandværk opdagede man en lækage, da man mistede godt 700 liter vand i timen. Vandværket sektionslukkede derfor ledningsnettet og indsnævrede lækagen til et bestemt villakvarter. Herefter kontaktede de Verdo for hjælp til nøjagtigt at lokalisere og udbedre lækagen ved hjælp af professionelt udstyr.

”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Verdo, der fra start til slut udførte opgaven professionelt og inddragede os i alle processer,” siger Frode Lund Jensen fra Bjert-Stenderup Vandværk.

Korrekte tegninger er afgørende

For at foretage så optimal en lækagesøgning som muligt, er det vigtigt at have nøjagtige oplysninger om ledningsnettet. Det gælder både ledningernes placering, dimensioner, materiale og ventiler. Inden lækagesporingen gik i gang, modtog Verdo tegninger over ledningsnettet, som blev brugt til at planlægge sporingen effektivt.

Når gas er løsningen

Typisk lytter man på vandledningerne ved hjælp af korrelator på ventilerne. Kan man ikke lytte sig til lækagen ved hjælp af korrelatorerne, er det typisk tegn på, at lækagen er så lille, at der må bruges gas til at identificere den.

”Gas er exceptionel til at spore de helt små lækager og revner i ledningsnettet. Revner som er svære at opdage, men som kan blive dyre for vandværket ikke at udbedre,” lyder det fra Lars Pedersen, overmontør i Verdo.  

For at anvende gas til lækagesøgning, skal stikledningsventilen hos den enkelte kunde lukke tæt. Kan ventilen lukkes tæt, kan man lukke hermetisk af for ledningsnettet og sikre, at gassen ikke fosser ud hos kunden, men bliver i selve ledningsnettet.

I villakvarteret hos Bjert-Stenderup væltede det op med gas fra lækagen i samme øjeblik, der blev lukket gas på nettet. Rent tilfældigt havde vandværket entreprenør og smede på en anden opgave, som kunne lukke lækagen med det samme. Herefter satte vi vandtryk på ledningen for at teste, at alt var tæt.

10% spild

En lækage kan blive økonomisk dyr for et vandværk. Har man et spild på mere end 10% af det, man pumper op, skal man betale en bøde. Det kan blive en kostelig affære og årsag til, at lækagesøgning er vigtigt for vandværkerne.

For mere information kontakt

Lars van Hulst Pedersen

Overmontør

Læs mere om Lars

Seneste nyheder inden for
vandværk og -forsyning