Lovende forskning: Data optimerer pumpedriften og minimerer omkostningerne

Artikel i DANSKVAND, december 2019

Verdo tager del i forskningsprojekt om fremtidens vandforsyning

For vandforsyningsselskaber kan eksisterende SRO-data være nøglen til optimeret drift. Men dataanalysen kan være tung at løfte både administrativt og økonomisk. Ny forskning har resulteret i en smart plug-and-play-løsning til analyse af data, som også mindre vandværker let kan implementere i den daglige drift.

Vandforsyningsselskaber overvåger dagligt masser af data vedrørende driften. Trykmålinger og vandforbrug er blot et par eksempler på processer, der bliver holdt øje med via data. Det er netop springet fra udelukkende at overvåge data om pumpedrift til også at styre og regulere driften med data, som kan resultere i færre driftsomkostninger.

Eksempelvis kan data bidrage til minimering af omkostninger til strøm til rentvandspumper på både vandværker og på pumpestationer – og til lavere udgifter til lækagesøgning grundet lavere brudfrekvens ved lavere afgangstryk. Og færre renoveringer og reparationer på grund af en forøget levetid på rørmaterialer og andre komponenter ved lavere afgangstryk.

Læs forskningsprojektets resultater
Den ungarske Ph.d.-studerende på Aalborg Universitet (AAU) Krisztian Mark Balla har forsket i optimering af pumpestyring ved hjælp af eksisterende SRO-data og algoritmer. Han satte sig for at udvikle en løsning, som mindre forsyningsselskaber nemt kan anvende i praksis.

Krisztian Mark Ballas forskningsprojekt er blevet til i et samarbejde mellem Grundfos, Aalborg Universitet og Verdo.
I december 2019 bragte DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening) en artikel i deres medlemsblad DANSKVAND om forskningsprojektet.


Læs hele artiklen i DANSKVAND her (side 50+51)

I projektet har vi arbejdet på at udvikle metoder til at opnå driftsforbedringerne via en kombination af datadrevne metoder og hydrauliske modeller.
Ved at opbygge reducerede versioner af de hydrauliske modeller kunne vi identificere modelparametrene såvel som vandforbrugsprofiler ud fra data og herved opnå styringsstrategier, som er plug-and-play. Peter Nordahn, Vandforsyningschef i Verdo, citat fra artikel i DANSKVAND.

For mere information kontakt

Se alle nyheder inden for vandværk og -forsyning