Fusion

Effektivisering og stordriftsfordele

Ved en fusion mellem to vandværker er der kun ét fortsættende vandværk. Fusionen kan indebære en ny fælles bestyrelse, eller der kan være tale om en decideret overtagelse.

Grunden til fusion kan være mange. Øget effektivisering og stordriftsfordele eller simpelthen fordi ét af vandværkerne ikke ønsker at fortsætte som selvstændig enhed.

Verdo har selv været igennem en fusionsproces, og kender den derfor indgående. Med hjælp fra Verdo's team af specialister i processen, kan du være sikker på en professionel tilgang til konsolidering med garanti for, at kunderne også fremover har rent og billigt drikkevand.

Tiden var moden til at finde en fremtidig løsning for vandværket, og vi blev hurtigt enige om, at Verdo skulle drive det videre. Fra første færd har det været en god proces. De har hjulpet med de praktiske udfordringer i overdragelsen, og vi er helt trygge ved, at Verdo tager over. Paul Astrup Mikkelsen, Formand for Fyrrebakkens Vandværk

Grunde til at fusionere

  • Tendensen går i retning af færre og større enheder
  • Myndighederne har højere krav til hygiejne, kvalitet og administration, der kan være svære at håndtere for mindre vandværker
  • Større enheder kan udnytte stordriftsfordele, øge effektiviteten og spare ressourcer

Verdo har senest overtaget:
Gimming Vandværk (2016)
Helsted Vandværk (2017)
Fyrrebakkens Vandværk (2017)

Grunde til at fusionere

Lad os starte dialogen