Konsolidering

Når det er bedre at være større

Når sammenlægning og større enheder er en fordel

Tendensen i forsyningsbranchen er, at man bevæger sig mod større enheder og dermed konsolidering. Det samme gør sig gældende for vandforsyningsområdet.

Der er mange grunde til, at det er en god idé at sammenlægge to eller flere vandværker eller forstærke et samarbejde mellem flere vandværker. Der kommer flere og flere lovmæssige krav til hygiejne, kvalitet og administration, som til tider kan være svære at håndtere for et mindre vandværk, et eksempel er persondataforordningen. Derudover kræver det færre ressourcer at drive et større vandværk, frem for to mindre, og man opnår derved stordriftsfordele og en øget effektivisering.

I sidste ende handler det om at levere billigt, rent drikkevand til kunderne.

240_Fase_konsolidering.png
Sammen med vandværket aftaler vi processen, så vi er enige, hvad der skal ske. Herefter kan vandværket læne sig trygt tilbage og lade os klare arbejdet. Peter Nordahn, Afdelingschef i Verdo.

Dine fordele med Verdo som sparringspartner

  • Vores specialister står til din rådighed
  • Vi har egen erfaring fra overtagelse af vandværk
  • Du bliver inddraget hele vejen
  • Professionel proces, som vi sammen fastlægger
  • Alle deadlines overholdes

Lad os starte dialogen