Kundeafregning og -håndtering

Korrekt afregning og kundeservice i top

Vær sikker på at kunderne afregnes korrekt og til tiden ved at lade Verdo stå for din kundeafregning og -håndtering. Det inkluderer opfølgning på indbetalinger, rykker- og restancehåndtering, samt eventuel inkasso. 

Eksperterne i vores kundeservice er tilgængelige hele dagen, fem dage om ugen. Det giver tryghed at vide, at det administrative kører, også ved sygdom eller i ferier. Verdo har stor erfaring med at håndtere kundeafregning, og vi afregner allerede på 12.500 vandkunder. Så snart dine data er sat ind i systemet, får du som kunde betydelige stordriftsfordele med mange penge at spare.

Det får du med i pakken

Kundeafregning

Afregning inkl. fakturering, opgørelse, aflæsning og flytning.

Debitorstyring

Debitorstyring med rykkerhåndtering, opfølgning og inkasso.

Kundeservice

Kundeservice bestående af telefonbetjening, chat og mail.

Dine 5 fordele ved Verdo kundehåndtering

  • Undgå investering i dyre programmer og services
  • Køb kun servicen svarende til antallet af forbrugere
  • Afregning sker efter reglerne og til tiden
  • Overhold persondataforordningen
  • Få tilfredse forbrugere, der oplever et højt serviceniveau

Lad os starte dialogen

Læs mere om fordelene ved Excellent kundeadministration

Verdo brochure Administration.pdf

Verdo brochure Administration.pdf

Download materiale
Verdo Administrative Services.pdf

Verdo Administrative Services.pdf

Download materiale
Verdo Flyer Excellent kundeadministration.pdf

Verdo Flyer Excellent kundeadministration.pdf

Download materiale