Tidssvarende pumpestyring til Mørkholt Vandværk

Driften effektiviseres og arbejdsgangene lettes med automation

Mørkholt Vandværk fik en ny, tidssvarende pumpeløsning med overvågning, automatisk pejl, nødbundstop og datalogning. Det har effektiviseret driften og lettet arbejdsgangene for vandværket.


Overvågning og datalogning med ugentlig rapport
Med den nye løsning har Mørkholt Vandværk fået overvågning og alarm med datalogning af forbrug. Vandværket giver automatisk oplysninger om forbrug i kWh, udpumpede kubikmeter vand og det gennemsnitlige tryk i rørene. Ud fra det udregnes, hvad det har kostet at producere en kubikmeter vand i den seneste uge. De oplysninger får formanden tilsendt pr. mail en gang om ugen, så han hele tiden kan følge vandprisen og værkets øvrige nøgletal.

Pumpestyring

En anden fordel ved den nye overvågningsløsning er, at vandværket nu kan få et øjebliksbillede af eventuelle utætheder.

Vandværket har den specielle udfordring, at der er mange sommerhuse i området, så frostsprængning opdages ofte sent. Nu får værket tallene en gang om ugen og kan sammenligne med sidste års forbrug. Det betyder, at afviger tallet for meget, kan de hurtigt registrere det.

Tidssvarende pumpestyring, automatisk pejl og nødbundstop

Den gamle pumpestyring blev skiftet med en ny og tidssvarende model til udpumpningsanlægget. Det gav en energibesparelse på op til 8%, fordi den nye frekvensomformer er mere effektiv og ikke bruger nær så meget strøm.
Problemet med den gamle pumpestyring var, at kom der fejl eller den gik i stykker, var der ingen reservedele at få. Det er et problem, hvis man ikke kan pumpe vand ud til forbrugerne.

Med automatisk pejl skal Mørkholt Vandværk ikke fysisk måle, hvor højt vandspejlet står i boringerne, da systemet automatisk foretager pejlingen. Vandværket får tilsendt rapport en gang i kvartalet. Derudover blev der lagt et ekstra niveau ind i vandværkets rentvandstank. Ud over maksimums- og minimumsniveauerne er der lagt et nødbundsstop ind. Det sørger for, at sugepiben stopper, så der ikke bliver suget luft eller bundslam ind i pumperne, som kan ødelægge systemet.

Andre leverer løsninger med egne komponenter, men Verdo's gav os friheden til fortsat at bruge vores lokale elektriker. Og så har det gjort overvågning og datalogning nemmere for os. Det optimerer driften og gør arbejdsgangen mere effektiv. Kurt Erbo Hansen
Formand og Vandværksbestyrer på Mørkholt Vandværk

Casen i overskrifter

  • Ny, tidssvarende pumpestyring, som giver en energibesparelse på op 8%
  • Automatisk pejl og nødbundstop i rentvandstanken
  • Datalogning med en ugentlig rapport med udregning på forbrug
  • Mulighed for via iPad at finde fejl på vandnettet med det samme
  • En optimeret drift og mere effektive arbejdsgange

mere information hos vores specialist

Steffen Schiødte Schmidt

Afdelingsleder automation

Læs mere om Steffen