Nye vandledninger sikrer rent vand til forbrugerne

Enslev & Blenstrup Vandværk

En kortlægning af ledningsnettet afslørede, at utætte koblinger på hovedledningen lå tæt på et kloakrør og udgjorde en risiko for fremtidig forurening. I samråd med Verdo besluttede vandværket at udskifte de gamle vandledninger med nye, forbedrede ledninger.

"Det vigtigste for os er, at forbrugerne får rent vand. Og en utæt ledning lige op af et kloakrør, det er en dårlig idé. Derfor blev vi enige om at lægge helt nye vandledninger og flytte deres placering," fortæller Jan Skovrider, Enslev & Blenstrup Vandværk. 

 

Kortlægning og ledningssøgning

Det vigtigste er rent vand

Kortlægningen viste sig at være sværere, end først antaget på grund af placeringen tæt på kloakrøret. Ledningssøgning fungerer ved, at avanceret måleudstyr laver slag i vandledningerne, som forplanter sig gennem systemet. Ved hjælp af lydmålinger kan Verdo kortlægge ledningsnettets præcise placering. Udstyret fejlmåler, hvis ledningerne er placeret tæt på andet vand – i dette tilfælde kloakrøret.

Udfordring vendt til fordel
Selvom processen ikke forløb som først forventet, blev resultatet en bedre og mere langsigtet løsning. Kortlægningen af vandledningerne medfører, at en eventuel renseproces vil forløbe nemmere. Og de nye ledninger sikrer forbrugerne rent vand mange år ud i fremtiden.

Alle de valg, vi tog, blev taget i samråd med Verdo. Vi snakkede om de problemer, der opstod undervejs og løste dem i fællesskab. Det fungerede rigtig godt for os. Jan Skovrider, Enslev & Blenstrup Vandværk

Casen i overskrifter

  • Beskidt vand i hanerne betød, at ledningsnettet skulle renses
  • Vandværket kontaktede Verdo, som hjalp med at kortlægge ledningsnettet
  • Kortlægningen afslørede, at de utætte koblinger på hovedledningen lå tæt på et kloakrør og udgjorde en risiko for fremtidig forurening
  • Løsningen blev at udskifte de gamle vandledninger med nye, forbedrede ledninger

mere information hos vores specialister