Energiledelse - ISO 50001

Driftsbesparelser, der samtidig baner vejen for din ISO 50001 certificering.

Din garanti for besparelser

Energiledelse letter din vej til ISO-certificerede driftsbesparelser og lavere energiforbrug. Gennem en systematisk arbejdstilgang til energieffektivisering og med et gennemtestet repertoire af effektive redskaber, forankrer vi energibesparende tiltag og adfærd igennem alle dele af din virksomhed.

Dine fordele

  • Reduktion og effektivisering af energiforbruget
  • Energirigtig adfærd og kultur i virksomheden
  • Bedre beslutningsgrundlag
  • Optimal indkøbsstrategi
  • Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Genan - verdens største dæk-recycler

Udskiftning af over 600 lys-enheder til LED, skaber en besparelser på mere end 500.000.kr. – Dette er blot et af flere energioptimerings-tiltag som Genan, der er ISO 50001 certificeret, har iværksat.


Energy_Management_flow.png (1)

Sikr refusion på din PSO-afgift frem til 2020 med ISO 50001.

Download materiale
Verdo - Brochure Energiledelse.pdf

Lad os starte dialogen

Ulf Rytter Jensen

Afdelingsleder: Energirådgivning

Læs mere om Ulf