Brandsikring

Red liv og forebyg værditab

Brandalarmerings- eller brandvarslingsanlæg

Det er naturligvis vigtigt at sikre sine medarbejdere, samt virksomhedens værdier mod brand. Derudover er det ofte et krav fra myndighederne og forsikringen at installere et brandalarmerings- eller brandvarslingsanlæg.


Hos Verdo har vi, blandt andet som underleverandør til Siemens, mange års erfaring med brandsikring fra nogle af landets største hospitalsbyggerier, men også mindre bygninger og bygninger i drift, der skal renoveres i overensstemmelse med brandmyndighedernes forskrifter.

Vi installerer og udfører service på:

  • Brandalarmeringsanlæg (ABA) med alarmoverførsel
  • Varslingsanlæg (AVA)
  • Brand- og røgventilation (ABV)
  • Dørlukningsanlæg (ABDL)
  • Gasalarm (AGA)
  • Sikkerhedsbelysning (Nød- og panikbelysning)

Lad os starte dialogen