Seneste nyt inden for teknik og belysning

Bliv opdateret og se, hvordan vi sammen skaber nye og mere effektive løsninger.


Verdo fortsætter, hvor det er nødvendigt. Vi er en ansvarlig virksomhed, hvor vi passer på hinanden. Derfor arbejder mange medarbejdere hjemmefra, hvor det er muligt. Men de arbejder fortsat for dig og dit projekt. Du kan derfor stadig fange os på mail eller telefon.

På grund af smittefare for coronavirus, covid-19, har Verdo besluttet at bede medarbejdere med ikke-kritiske opgaver om at arbejde hjemme. Samtidig fortsætter vi med at løse alle de opgaver, som er kritiske for samfundets fortsatte virke. Forsyningssikkerheden er intakt, og vi forventer ikke, at forbrugerne vil mærke nogen forskel i dagligdagen.

Tekniske trends og tendenser i 2019

Intelligente signalanlæg, ladestandere til elbiler og GIS som værktøj til drift og service af gadebelysning. Det er tre markante nedslag, som har præget Verdo’s afdeling for Teknisk Infrastruktur i 2019. Salgschef Mark Jakobsen fortæller hvordan og hvorfor.

Undgå skader fra lynnedslag i gadebelysning med SPD

For at undgå ødelagte armaturer efter lynnedslag blev der med den nye installationsbekendtgørelse fra juli 2019 indført krav om SPD – Surge Protective Device, på dansk transientbeskyttelse, i alle nye vejbelysningsanlæg. På konferencen Vej- og gadebelysning 2019 fortalte Steen Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen og Mads Holm Andersen fra COWI om de nye regler og montering af SPD. Per Gylling, afdelingsleder for Teknisk infrastruktur i Verdo fremhæver de 3 vigtigste pointer fra oplægget.

Flere nyheder inden for teknik og belysning

Det sker på LinkedIn