Varmepumpeberegner

  • Sammenlign investerings- og driftsudgifter på fjernvarme og varmepumpe

Det kan være svært at sammenligne prisen på fjernvarme med individuelle opvarmningsformer, da omkostningerne betales på en anden måde i et kollektivt system. En del af investeringsomkostninger betales nemlig over tid på de årlige faste bidrag, i stedet for at du skal betale dem ved tilslutningen.

Vi har derfor lavet en beregner, hvor du kan få et estimat af både investerings- og driftsudgifterne ved både fjernvarme og varmepumpe. I beregneren er der indsat nogle standardværdier for pris, levetid, virkningsgrad m.v. på en varmepumpe. Du kan se referencer på disse værdier i beregneren eller ændre dem, hvis du vil regne med andre forudsætninger.

Varmepumper er en energimæssigt rigtig god løsning, hvis du ikke kan få fjernvarme. Har du mulighed for fjernvarme, mener vi, at der er en række fordele sammenlignet med en individuel varmepumpe:

  • Fjernvarme har stor bekvemmelighed, da vi sørger for en stabil varmeforsyning til dit hjem.
  • Fjernvarmeunitten (installationen i dit hus) er selvkørende, optager ikke meget plads og støjer ikke. Den kræver heller ingen lovpligtige serviceeftersyn og kun minimal vedligeholdelse. Levetiden på en fjernvarmeunit er ofte 25 år eller mere.
  • Eventuelle reparationer på fjernvarmeunitten vil være relativt billige, så du har ikke samme risiko for en stor uventet udgift, som hvis en varmepumpe skal have skiftet dyre komponenter som kompressor eller frekvensomformer.
  • I 2021 blev fjernvarmen produceret på 99,2 % vedvarende energi i Randers og 90 % i Herning. Næsten alt varmen kommer fra effektive kraftværker, som udnytter brændslerne optimalt ved at producere el og varme samtidigt.
  • Fjernvarme er et kollektivt system, som giver ​nogle unikke muligheder for at udnytte og lagre mange forskellige vedvarende energikilder i fremtiden. Det kan f.eks. være overskudsvarme fra industri, geotermisk varme fra undergrunden og grøn strøm fra vindmøller.   

Se om du kan få fjernvarme

 

Find din adresse på vores interaktive kort og se, om du kan få nem, grøn og billig fjernvarme i din bolig. Hvis du kan, sender kortet dig videre til tilmeldingssiden.

Bor du i et af de nye områder, som vi arbejder på at etablere fjernvarme i, bliver du ledt til en side, hvor du kan tilkendegive din interesse. Det er afgørende, at vi får så mange tilkendegivelser som muligt.