Black pellets

Pressemeddelelse maj 2020

Fra restprodukt til værdifuldt biobrændsel

Verdo har specialiseret sig i at identificere restprodukter fra alverdens industrier, som kan anvendes til alternativt biobrændsel. Seneste skud på stammen er black pellets, et restprodukt efter produktion af ethanol. Black pellets har høj brændværdi, er nemme at opbevare og har den fordel, at de fi

18-05-2020

Verdo har specialiseret sig i at identificere restprodukter fra alverdens industrier, som kan anvendes til alternativt biobrændsel. Seneste skud på stammen er Black pellets, et restprodukt efter produktion af ethanol. Black pellets har høj brændværdi, er nemme at opbevare og har den fordel, at de findes i næsten uudtømmelige reserver.

De har høj brændværdi, kan opbevares udendørs, og egenskaber som træpiller. Thomas Bornerup – divisionsdirektør med ansvar for handel med brændsler i Verdo – har svært ved at skjule sin begejstring for de små, cylinderformede biopiller, som Verdo har testet og for nylig sendt i handlen som alternativt biobrændsel.

Jeg er meget stolt af dem. De er et rigtig godt bud på alternativt biobrændsel, for de har så mange gode egenskaber og fordele. Thomas Bornerup, divisionsdirektør med ansvar for handel med brændsler i Verdo.

Lignin er et organisk stof, der blandt andet findes i træer og planter. Ved produktion af for eksempel ethanol – også kendt som træsprit – er lignin og træfiber restprodukter efter processen er fuldført.

”Black pellets stammer fra Rusland. Spritfabrikker blev etableret over hele landet, og på flere af fabrikkerne blev der fremstillet træsprit, og det efterlod store mængder af lignin, der gennem mange år har ligget i kæmpemæssige bunker uden at blive brugt til noget,” forklarer Thomas Bornerup.

Grundig analyse og test

Verdo blev for nogle få år tilbage opmærksom på de store lagre af lignin og træfiber rester i Rusland, og efter at have analyseret restproduktet, var virksomheden ikke i tvivl om, at råvaren kunne blive et godt bud på alternativt biobrændsel til større energianlæg.

”Vi gjorde det, som vi altid gør, når vi opdager et restprodukt, der har potentiale til at blive biobrændsel: Vi får det analyseret på et uvildigt laboratorium og ud fra resultaterne, vurderer vi, om det har egenskaberne til at være biobrændsel eller ej. Efterfølgende tester vi selv materialet for at finde den bedst mulige form med hensyn til håndtering, transport, opbevaring og afbrænding. I det her tilfælde blev resultatet black pellets,” fortæller Thomas Bornerup, som også har fået pillerne certificeret FSC® Recycled. Certifikatet sikrer sporbarheden af, at produktet udelukkende kommer fra genbrugsmaterialer fra træ.

Verdo’s black pellets har høj brændværdi, gode opbevaringsegenskaber og så har de den fordel, at materialet findes i næsten uudtømmelige lagre i Rusland. Det holder prisen i bund og sikrer samtidig en stabil forsyning.

”Overalt i verden oplever vi en stigende efterspørgsel på traditionelt biobrændsel som for eksempel træpiller. Det sker, fordi biomasse er ved at erstatte de fossile brændstoffer som led i den grønne omstilling. Men når en hel verden efterspørger træbasseret biomasse, så er det en fordel at lade noget af sin energiforsyning – gerne et sted mellem 10 og 25 procent – være baseret på alternative biobrændsler. På den måde er man mindre sårbar overfor udsving i produktionen af biomasse eller prisstigninger,” lyder det fra divisionsdirektøren.

Restprodukter bliver til værdifuldt biobrændsel

Black pellets er blot et af mange produkter, som Verdo har identificeret som et alternativ til fossile brændsler og traditionelle biobrændsler. I de seneste 15 år har Verdo nemlig specialiseret sig i at finde restprodukter fra alverdens produktioner og tilbyde dem som alternativt biobrændsel.

Udover at de alternative produkter er med til at stabilisere energiforsyningen, så skaber trans-formationen af restprodukter til brugbart biobrændsel også vækst og fremgang i lande, hvor de ellers var afskrevet som affald.

”Hvis vi ikke udnytter de her restprodukter, så ligger de i princippet bare og flyder i naturen eller på lossepladser. Men når vi udnytter dem til biobrændsel, får de pludselig værdi. Det skaber arbejdspladser og vækst i lokalområdet,” siger Thomas Bornerup og tilføjer, at han selv har været vidne til, hvordan transformationen fra restprodukt til biobrændsel har affødt nye skoler og virksomheder i blandt andet Afrika.

Verdo arbejder derfor kontinuerligt på at opstøve, lokalisere og eksperimentere med restpro-dukter fra forskellige industrier verden over. Og kun fantasien sætter grænser, for overalt i verden efterlades hver dag tonsvis af restprodukter uden nogen umiddelbar værdi. På nuværende tidspunkt sælger Verdo derfor også biobrændsel, som er baseret på olivensten, solsikkeskaller, og nøddeskaller, ligesom alternative biobrændsler benyttes på Verdo’s eget kraftvarmeværk.

Vil du læse mere om biobrændsel?

For mere information kontakt

Seneste Verdo-nyheder

License Code: FSC® C125676