Verdo får medhold i sin praksis om forrentning af indskudskapital og koncerninterne lån hos Forsyningstilsynet

Pressemeddelelse, september 2019

Forsyningstilsynet har i sit udkast til afgørelse vurderet, at Verdo Varme havde ret til at opkræve forrentning af indskudskapital i perioden 2006-2017, men har en anden opfattelse af hovedstol og rentesats end Verdo.
Forsyningstilsynet har i sit udkast til afgørelse vurderet, at Verdo måtte foretage koncerninterne lån mellem Verdo Varme og Verdo A/S, men vurderer selskabets kapitalbehov til at være lavere, end Verdo gør.
Verdo skal i alt tilbagebetale 275 mio. kroner til forbrugerne, og tilbagebetalingen begynder, når udkast til afgørelser definitivt er færdigbehandlet.

Forsyningstilsynet er kommet med udkast til afgørelser i to sager, som vedrører varmepriserne for forbrugerne i Randers. I sagen om forrentning af indskudskapital i perioden 2006-2017 har tilsynet afgjort, at Verdo havde ret til at opkræve forrentning hos varmekunderne. I sagen om Verdo Varme A/S’ koncerninterne lån til Verdo A/S har Verdo ligeledes fået Forsyningstilsynets ord for, at praksissen var acceptabel.

I begge sager har Forsyningstilsynet dog vurderet, at beløbene har været for høje. Derfor vurderer Forsyningstilsynet, at Verdo skal tilbagebetale et beløb til varmekunderne.

”Vi er tilfredse med, at vi nu har fået udkast til afgørelser i sagerne, som har været længe undervejs. Da Forsyningstilsynet har vurderet, at beløbet for opkrævningen har været for højt, vil vi nu nærlæse afgørelsen, før vi beslutter, om der er principielle uenigheder, vi vil forfølge yderligere. Hvis der er grundlag for det, vil vi prøve sagerne ad rettens vej, for det er ikke rimeligt, hvis vi skal vente på en afgørelse i mere end ti år,” siger Torben Høeg Bonde, bestyrelsesformand i Verdo og fortsætter:

”Uagtet vores vurdering vil vi selvfølgelig sætte tilbagebetaling til kunderne i gang, når sagen er endelig afgjort. Verdo har alle pengene til at tilbagebetale til forbrugerne, og de har været til rådighed i hele perioden.”

Følger proces for tilbagebetaling

I sagen om forrentning af indskudskapital har Forsyningstilsynet vurderet, at Verdo skal tilbagebetale 151 mio. kroner. I sagen om koncerninterne lån har Forsyningstilsynet vurderet, at Verdo skal derfor tilbagebetale 124 mio. kroner. Det samlede beløb til tilbagebetaling er opgjort til 275 mio. kroner.

Da sagerne endnu ikke er endelig afgjort, kan beløbet ændre sig, men for et standardhus på 130 m2 med et gennemsnitligt varmeforbrug betyder det, at de får ca. 4.600 kroner i reduktion på varmeregningen om året i tre år.

Verdo har tidligere bedt Forsyningstilsynet vurdere, hvordan tilbagebetalingen bedst mulig afvikles, og Forsyningstilsynet har vejledt Verdo til, at det mest hensigtsmæssige er som takstreduktion på varmeregningen over de kommende tre år.

”Fremover vil vi være tydelige i vores kommunikation med varmekunderne, hvis vi har udestående med myndighederne, så der ikke opstår tvivl om vores ønske om at levere billig og klimavenlig fjernvarme til forbrugerne,” siger Torben Høeg Bonde.

Verdo har nu udkast til afgørelse til høring. Herefter vil Verdo og Forsyningstilsynet forhandle om uenigheder i udkastet, inden afgørelsen bliver endelig. Processen kan tage flere måneder.

For mere information kontakt

Nils Gottlieb Johansen

Presseansvarlig

Seneste Verdo nyheder