FAQ
Ofte stillede spørgsmål om varmepriser i Verdo

For at hjælpe dig som kunde svarer vi her på de mest stillede spørgsmål om varmepriserne. Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at sende os en mail på info@verdo.com eller kontakte Kundeservice på 7010 0230.

Forsyningstilsynet pålægger Verdo Varme at tilbageføre den indregnede ikke-godkendte forrentning for perioden 2000-2005 til forbrugerne på de i afgørelsen angivne vilkår, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Forsyningstilsynet vurderer, at tilbageførslen skal ske over de fremtidige varmepriser hurtigst muligt med påbegyndelse senest 3 måneder efter denne afgørelse er meddelt og over maksimalt 3 år fra tidspunktet, hvor tilbageførslen påbegyndes.

Læs hele afgørelsen her

Forsyningstilsynet har afgjort sagen for perioden 2000-2005.

Så hurtigt som det rent administrativt kan lade sig gøre. Formentlig allerede 1. juni, men vi melder det klart ud, når vi kender den eksakte dato. Beløbet udbetales IKKE i kontanter, men indregnes i de fremtidige varmeregninger.

For en husstand på 130 m2 med et gennemsnitligt varmeforbrug svarer det til ca. 2.200 kr. årligt, og for en lejlighed med et gennemsnitligt varmeforbrug svarer det til ca. 1.350 kroner årligt.

Beløbet 18.000 kroner har cirkuleret i flere medier, uden at Verdo har bekræftet beløbet. For en måler og en kunde er ikke det samme.

Man kan ikke dividere det samlede beløb op i antallet af målere, da én måler kan dække over alt fra én eller flere bygninger med en række lejligheder til en erhvervsbygning.

Verdo’s varmekunder i de kommende tre år.

Standardmetoden til at kompensere er ved fremtidige reduktioner, og det er den, vi benytter til at betale penge tilbage. Forsyningstilsynet vurderer, at tilbageførslen skal ske over de fremtidige varmepriser hurtigst muligt med påbegyndelse senest 3 måneder efter denne afgørelse er meddelt og over maksimalt 3 år fra tidspunktet, hvor tilbageførslen påbegyndes.

Verdo har undersøgt muligheden for at tilbagebetale beløb til dem, som har boet på adressen i perioden. I praksis kan det desværre ikke lade sig gøre at finde frem til alle de berettigede, som er fraflyttet, da Verdo ikke har de relevante kundedata.
Her skal Verdo forholde sig til en rimelig fordeling af beløb til nedlagte eller konkursramte virksomheder og hos udlejere, som efterfølgende skal forholde sig til, hvordan en evt. udbetaling til tidligere lejere skulle foregå.
Denne afregningsmodel er tidligere forsøgt i bl.a. Aarhus, men blev aldrig fuldt gennemført, fordi det viste sig umuligt at gennemføre. Derfor følger Verdo den praksis, som Forsyningstilsynet vurderer, at tilbagebetalingen skal ske på.

Verdo har undersøgt muligheden for at oprette en fond til almennyttige formål, men er blevet stoppet af, at vi skal godtgøre, at pengene tilbageføres til varmekunderne. Da det i praksis er umuligt at skelne specifikke varmekunder fra almennyttige formål, har vi ikke forfulgt denne løsning yderligere. Verdo følger i stedet for den praksis, som Forsyningstilsynet vurderer, at tilbagebetalingen skal ske på.

Den gængse praksis for varmeforsyningsområdet er at tilbageføre penge via fremtidige reduktioner i varmeprisen. Denne praksis benyttes hvert eneste år for alle de varmeselskaber, som enten har opkrævet for meget eller for lidt i varme. Verdo følger den praksis, som Forsyningstilsynet vurderer, at tilbagebetalingen skal ske på.

Ja, det har vi. Kunderne skal ikke være i tvivl om, at vi har råd til at nedsætte varmeprisen. De får deres penge.

Set i lyset af, at forsyningstilsynet er i gang med afgørelser fra flere selskabers ansøgninger om forrentning af indskudskapitalen, har vi besluttet at stoppe forrentningen af indskudskapitalen.

Som sagt retter vi ind, så snart vi har en afgørelse – på samme måde som andre fjernvarmeselskaber afventer en afgørelse.

Ja, det har vi.

Fordi vi fandt det urimeligt, at vi modtager en afgørelse, der går mere end 15 år tilbage i tiden, men vi kan se af den seneste tids dialog, at vores kunder er i tvivl om vores ståsted som et forbrugerstyret selskab, som kæmper for grøn og billig varme. Vores kunders tillid er det vigtigste for os. Vi var uenige i afgørelsen, og vi har brug for klare retningslinjer for at drive vores selskab. Men det er underordnet forbrugernes tillid nu.

Når varmeselskaber som Verdo refererer til kunde, så betyder det i denne sammenhæng måler, ikke forbruger. Verdo afregner varme for 13.000 målere, men bag målerne kan der gemme sig ejendomme eller boligforeninger, som har én måler og selv afregner med de lejligheder, som er tilkoblet måleren. Ca. 95 procent af alle husstande i Randers by forsynes med fjernvarme, så antallet af forbrugere er væsentligt højere end de 13.000.

Det præcise antal varmeforbrugere kendes ikke, da der kan være en række forbrugere bag en enkelt måler. Når Verdo anslår antal af forbrugere, sker det på baggrund af en beregning af energiforbrug til et standardhus.

Verdo distribuerer årligt 430.000 MWh fjernvarme, og branchestandarden for varmeforbruget i et standardhus er 18,1 MWh per år. Hvis man dividerer disse to tal (430.000 MWh:18,1 MWh) giver det ca. 24.000 standardhuse.

Verdo forsyner ca. 95 procent af Randers by med fjernvarme.
Ligesom andre større byer har Randers mange etageejendomme med flere forbrugere, og Verdo anslår, at der er ca. 30.000-35.000 varmeforbrugere.

Nej. Beløbet bliver indregnet i din fremtidige varmeregninger.

Forrentning af indskudskapitalen er ikke en særlig ordning i Verdo, men en fremgangsmåde, som flere end 50 forsyningsselskaber over hele Danmark har ansøgt om at benytte. I 2017 afgjorde Energitilsynet, nu Forsyningstilsynet, en prøvesag for et andet varmeselskab, hvor det blev slået fast, at fremgangsmåden er tilladt. Mange af sagerne afventer fortsat svar fra myndighederne.

For yderligere information

Nils Gottlieb Johansen

Presseansvarlig