Bedste resultat i 15 år for Verdo

Pressemeddelselse 20. maj 2019

Et overskud på 85 mio. kroner før skat er det bedste resultat i 15 år for Verdo, som henter størstedelen af overskuddet fra sine kommercielle aktiviteter.

Torben Bonde og Morten Birch

Verdo havde i 2018 en omsætning på 2,4 milliarder kroner, hvilket er på samme niveau som omsætningen i 2017. Driftsresultatet målt på EBITDA blev på 261 mio. kroner, mens resultatet før skat blev på 85 mio. kroner – det bedste i 15 år. Det var hovedpunkterne, da regnskabet blev præsenteret og godkendt af Verdo’s repræsentantskab mandag aften.

Den samfundsøkonomiske højkonjunktur samt fokus på reduktion af omkostninger har haft positiv afsmitning på resultatet.

Det er især indtjeningen på Verdo’s kommercielle aktiviteter – rekordhøje 59 mio. kroner – som bidrager til overskuddet. Det kommer Verdo’s forbrugskunder til gode i kraft af konkurrencedygtige priser, og Verdo satte i 2018 blandt andet varmeprisen ned for tredje år i træk.

Kommercielle aktiviteter bidrager med 70 procent
Verdo’s kommercielle aktiviteter står for 70 procent af det samlede resultat, og det er vi stolte af, for det er kernen i vores forretningsmodel. Vi driver kommerciel forretning, så vi kan benytte dele af overskuddet fra de kommercielle aktiviteter til at tilbyde konkurrencedygtige priser på
el-, vand og varme. Det kommercielle overskud viser, at der er positive synergier ved at fokusere på både kommercielle og regulerede forretningsområder,” siger Torben Høeg Bonde, bestyrelsesformand i Verdo.

Verdo står stærkere end nogensinde
I det kommende år vil energikoncernen fokusere forretningen yderligere og investere i grøn energi - især fjernvarme, men også teknisk infrastruktur, det vil sige vej- og gadebelysning.

Verdo er økonomisk set en bundsolid virksomhed, og vi står stærkere end nogensinde. Den position vil vi udbygge i de kommende år ved at investere i hele værdikæden inden for grøn fjernvarme samt at konsolidere vores førerposition inden for belysning,” siger konstitueret administrerende direktør i Verdo, Morten Birch.

Højdepunkter fra 2018

  • CO2-udledningen fra kraftvarmeværket i Randers reduceret med 78 procent over de seneste syv år
  • Verdo åbnede kontor i Polen for at styrke vores internationale position på bæredygtige energianlæg
  • Verdo købte Randers Sønderskov for at sikre kildepladsen og beskytte den fremtidige drikkevandsforsyning
  • Verdo bliver den største danske operatør inden for drift og vedligehold af vej- og gadebelysning efter køb af Eniig’s udelys-forretning

 

 

Årsberetning 2018

Om Verdo

Verdo er en selvejende, forbrugerstyret energikoncern med hovedsæde i Randers. Siden 1905 har Verdo beskæftiget sig med el, vand og varme, men har også kommercielle forretningsområder som udvikling, etablering og service af grønne energianlæg, handel med bæredygtig biomasse og teknisk infrastruktur.

For yderligere information

Nils Gottlieb Johansen

Presseansvarlig

Seneste nyheder fra Verdo