Automatisk refusion af elafgiften  

Ladeboks med refusion - penge retur til dig – automatisk refusion hver måned

Refusion af elafgift

For at fremme den grønne omstilling er der indført en ordning om delvis refusion af den elafgift, der vedrører forbruget på din ladeboks til private. Ordningen løber indtil videre til og med 2030. 

Men lad os bakke en smule og først se på elprisen. Din elpris er sammensat af:

  • den reelle pris på strømmen → går til din el-leverandør 
  • transportudgifter for at sende strømmen ud i din stikkontakt → går til dit netselskab
  • afgifter og moms → går til staten


Det samlede beløb bliver opkrævet af din el-leverandør (der, hvor du har din elaftale), som sender pengene videre til netselskabet og staten.

Du får energitilskud på 87 øre

Til og med 30. juni 2023 er elafgiften sænket til 1 øre pr. kWh, og elafgiftsrefusionen til dig som elbilist er derfor bortfaldet.

Det kan vi gøre bedre.

Fra os får du et energitilskud på 87 øre pr. kWh af dit forbrug på ladeboksen. Også selvom du har solceller, jordvarme, elvarme eller en anden form for processtrøm på nettomålerordningen.  

Vi fjernaflæser dit forbrug direkte fra din ladeboks, og når du sørger for tilmelding til Betalingsservice, modtager du energitilskuddet automatisk (til og med 30. juni 2023 er elafgiftsrefusionen bortfaldet).

  1. Betal for strømmen hos din el-leverandør, som du plejer
  2. Tilmeld Verdo til Betalingsservice
  3. Modtag energitilskuddet automatisk hver måned

 

Har du solceller, jordvarme eller elvarme?  

Hvis du har solceller, jordvarme, elvarme eller en anden form for processtrøm på din nettomålerordning, er skattereglerne lige nu sådan, at du desværre ikke kan modtage elafgiftsrefusionen. Hvis der blot er en teoretisk mulighed for, at elafgiften ikke er betalt for den strøm, man søger refusion for, har man ikke lov til at få den.

MEN.  

Til og med 30. juni 2023 er elafgiften sænket til 1 øre pr. kWh, og elafgiftsrefusionen er derfor sløjfet. Men vi har bestemt, at vi vil give dig et energitilskud på 87 øre pr. kWh af dit forbrug på ladeboksen. OGSÅ selvom du har solceller, jordvarme, elvarme eller en anden form for processtrøm på nettomålerordningen.  

Når du er på farten

Uanset om du kører i Danmark eller i Europa, kan du bruge vores løsning og app til at betale for at lade din bil ved offentlige ladestandere.

Vores europæiske ladenetværk dækker de fleste lande, og du kan få det fulde overblik over opladningsmulighederne i appens kortvisning (husk at dit filter skal omfatte eRoaming-ladestandere).

Når du lader din bil på de offentlige ladestandere fra andre operatører, er prisen fastsat af den lokale ladeoperatør, og den bliver vist i appen. 

Læs mere om vores løsning

Bliv klogere på vores ladeløsning

Når du vælger vores ladeløsning, kan du trygt læne dig tilbage og lade os sørge for det hele

Læs mere om vores ladeløsning her

nemt kommer du i gang med en ladeløsning fra Verdo

Vi aftaler dato for installation

Vi kontakter dig inden for 3-5 hverdage.

Vi installerer din ladestander

Og vi kører først, når alt fungerer

Ofte stillede spørgsmål om refusion

For at være berettiget til refusion af elafgift skal du betale fuld afgift på den strøm, du bruger til opladning af din elbil derhjemme. Har du solceller, jordvarme, elvarme eller lignende på nettomålerordningen, er skattereglerne sådan, at du ikke er berettiget til elafgiftsrefusion. Til og med 30. juni 2023 er elafgiftsrefusionen dog bortfaldet, fordi elafgiften er blevet sænket.

Oplader du derhjemme fra din ladeboks, betaler du for strømmen direkte til din el-leverandør.

Du modtager automatisk refusion af den elafgift, der vedrører forbruget på din ladeboks. Fra 1. januar 2023 er elafgiften dog reduceret til 1 øre pr. kWh (indtil videre til og med 30. juni 2023), og elafgiftsrefusionen til dig som elbilist er derfor bortfaldet.

Reglerne er sådan, at du ikke selv kan søge om refusion. Det er kun muligt via en aftale med en ladeoperatør som os, selvom du ejer din ladeboks. Vi fjernaflæser dit forbrug direkte fra din ladeboks, og når du sørger for tilmelding til Betalingsservice, modtager du refusionen automatisk hver måned (men altså ikke i perioden med den reducerede afgift).

For at være berettiget til refusion af elafgift (når den vender tilbage) skal du betale fuld afgift på den strøm, du bruger til opladning af din elbil derhjemme. Har du solceller, jordvarme, elvarme eller lignende på nettomålerordningen, er skattereglerne sådan, at du ikke er berettiget til elafgiftsrefusion.

MEN! Har du også din elaftale hos os, er du med det samme berettiget til det energitilskud, som vi har besluttet at give dig i samme periode på 87 øre pr. kWh af dit forbrug på ladeboksen. Også selvom du har solceller, jordvarme, elvarme eller lignende.

Skat fastsætter satsen for refusion af elafgiften. Fra 1. januar 2023 er elafgiften reduceret til 1 øre pr. kWh, og elafgiftsrefusionen til dig som elbilist er derfor bortfaldet - indtil videre til og med 30. juni 2023. Hvad der sker derefter, ved vi ikke endnu. Det er en beslutning, som Folketingets partier skal tage. Lige så snart det falder på plads, vil vi naturligvis orientere dig grundigt.

Når elafgiften bliver genindført, refunderer vi hele satsen til dig.

I samme periode har vi besluttet at indføre et energitilskud direkte fra os til dig på 87 øre pr. kWh af dit forbrug på ladeboksen, når du også har din elaftale hos os. Også selvom du har solceller, jordvarme, elvarme eller anden form for processtrøm på nettomålerordningen.

For at fremme den grønne omstilling er der indført en ordning om delvis refusion af den elafgift, der vedrører forbruget på din ladeboks. Ordningen løber indtil videre til og med 2030 (du kan læse mere på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/203). Men lad os først bakke en smule og se på, hvordan din elpris er sammensat:

.. den reelle pris på strømmen -> går til din el-leverandør
.. transportudgifter for at sende strømmen ud i din stikkontakt -> går til netselskabet
.. afgifter og moms -> går til staten

Det samlede beløb bliver opkrævet af din el-leverandør (der, hvor du har din el-aftale). Fra 1. januar 2023 er elafgiften sænket til 1 øre pr. kWh., og elafgiftsrefusionen til dig som elbilist er derfor bortfaldet (indtil videre til og med 30. juni 2023).

Reglerne er sådan, at du ikke selv kan søge om refusion. Det er kun muligt via en aftale med en ladeoperatør som os, selvom du ejer din ladeboks. Du vil dog ikke være berettiget til elafgiftsrefusion (når elafgiften bliver genindført), hvis du har solceller, jordvarme, elvarme eller lignende på nettomålerordningen.

MEN! Til og med 30. juni 2023 giver vi dig et energitilskud på 87 øre pr. kWh af dit forbrug på ladeboksen, når du også har din elaftale hos os. OGSÅ selvom du har solceller, jordvarme, elvarme eller lignende.

Refusionen vil altid dække opladninger, der er afsluttet inden for den pågældende måned.

Hvis du har startet opladningen den sidste dag i måneden for eksempel kl. 23, og du først har afsluttet den dagen efter for eksempel kl. 5, så vil refusionen først indgå på den næste refusionsopgørelse.

Til og med 30. juni 2023 vil der dog ikke være tale om refusion af elafgiften, da denne er bortfaldet, men i stedet det energitilskud, som du får fra os, når du også har din elaftale hos os.

Vi fjernaflæser dit forbrug direkte fra din ladeboks, og når du sørger for tilmelding til Betalingsservice, modtager du refusionen automatisk hver måned (når elafgiften bliver genindført). Det foregår på samme måde med hensyn til det energiskud på 87 øre pr. kWh, som du modtager fra os i samme periode, når du også har din elaftale hos os.

Til og med 30. juni 2023 er elafgiften sænket til 1 øre pr. kWh, og elafgiftsrefusionen til dig som elbilist er derfor bortfaldet. Når elafgiften bliver genindført, er skattereglerne sådan, at du ikke er berettiget til elafgiftsrefusion, hvis du har solceller, jordvarme, elvarme eller lignende på nettomålerordningen, fordi du ikke betaler elafgift af egenproduceret strøm (du kan læse mere i afgørelsen fra Skatterådet på her).

MEN! I samme periode har vi besluttet, at du får et energitilskud fra os på 87 øre pr. kWh af dit forbrug på ladeboksen - OGSÅ selvom du har solceller, jordvarme, elvarme eller lignende. Det eneste, det kræver, er, at du har din elaftale hos os.

Det gør Skat (når den igen bliver indført).

Et flertal i Folketinget vedtog at reducere elafgiften til EU’s minimumsniveau, 1 øre pr. kWh, i perioden 1. januar 2023 til og med 30. juni 2023. Aftalen er vedtaget på grund af de høje energipriser og skal sikre dig en lavere elpris (du kan læse mere her).

Fra 1. januar 2023 og frem til og med 30. juni 2023 er elafgiften reduceret til 1 øre pr. kWh. Afgiften er normalt indregnet i den pris, du betaler til din el-leverandør, og den vil derfor allerede være fratrukket i din elpris.

Det har vi valgt at gøre bedre. For i samme periode får du fra os et energitilskud på 87 øre pr. kWh af dit forbrug på ladeboksen, når du også har din elaftale hos os. Også selvom du har solceller, jordvarme, elvarme eller en anden form for processtrøm på nettomålerordningen.

Fra 1. januar 2023 og frem til og med 30. juni 2023 er elafgiften reduceret til 1 øre pr. kWh. Afgiften er normalt indregnet i den pris, du betaler til din el-leverandør, og den vil derfor allerede være fratrukket i din elpris.

Det har vi valgt at gøre bedre. For i samme periode får du fra os et energitilskud på 87 øre pr. kWh af dit forbrug på ladeboksen, når du også har din elaftale hos os. Også selvom du har solceller, jordvarme, elvarme eller en anden form for processtrøm på nettomålerordningen.

For at fremme den grønne omstilling er der indført en ordning om delvis refusion af den elafgift, der vedrører forbruget på din ladeboks. Da elafgiften blev sænket til 1 øre pr. kWh pr. 1. januar 2023, bortfaldt elafgiftsrefusionen (indtil videre gældende til og med 30. juni 2023). Skat fastsætter satsen og reglerne for, hvem der er berettiget til refusion.

Vi har besluttet os for, at vi i samme periode giver dig et energitilskud på 87 øre pr. kWh af dit forbrug på ladeboksen, når du også har din elaftale hos os. Også selvom du har solceller, jordvarme, elvarme eller anden form for processtrøm på nettomålerordningen.