Vederlagsrapport 2022

Vederlagspolitik for Verdo

Vederlagspolitikken for Verdo omfatter repræsentantskab, bestyrelse og direktion for Verdo-koncernen. Ved ”direktion” forstås de direktører, som i 2022 er registreret og anmeldt til Erhvervsstyrelsen.  

Formålet med vederlagspolitikken er at tiltrække, fastholde og udvikle/motivere kvalificerede kandidater til Verdos bestyrelse og direktion.  

Dernæst skal politikken sikre en passende gagepakke til bestyrelse og direktion, som afspejler de resultater, der er opnået i koncernen. Endelig skal vederlagene medvirke til at fremme værdiskabelsen i koncernen og understøtte strategi og målsætninger på kort og lang sigt 

Vederlag til bestyrelsen
Bestyrelsen er aflønnet med et fast årligt vederlag, som blev fastsat på generalforsamlingen i 2018 og årligt reguleres med forbrugerprisindexet. 

Udbetalinger i bestyrelser, inkl. repræsentantskabsmøder 

Bestyrelsen inkl. repræsentantskabsmøder per 01.06.2022 (DKK)  2021 2022
Formand 359.240,40 
376.404 
Næstformand 179.620,20 
209.461 
Alm. bestyrelsesmedlem, inkl. medarbejdervalgte  102.636,48 
107.540 
Verdo Varme Herning A/S bestyrelse:    
Alm. bestyrelsesmedlem  51.020,64 53.558
EL-NET Kongerslev A/S bestyrelse:    
Alm. bestyrelsesmedlem   31.556

 

Repræsentantskab                                                                        2021 2022
Honorar per fremmøde til Repræsentantskabsmøder  3.108,22  3.132 


Bestyrelsen
har nedsat et revisionsudvalg i forbindelse med revisionen af årsregnskabet. Ingen af repræsentantskabsmedlemmerne eller bestyrelsesmedlemmerne modtager honorarer ud over de allerede nævnte beløb. Medarbejdervalgte repræsentanter kan på baggrund af deres ansættelsesforhold være omfattet af generelle incitamentsordninger for ansatte i koncernen. 
 

Vederlag til direktionen 
Direktionen bestod i 2022 af koncernens CEO og CFO

Det samlede vederlag til koncernens direktion var i  2021 2022
DKK 4.309.659,12  5.146.589


Gagepakken
til CEO og CFO indeholder ud over sædvanlige personalegoder (som fx firmabil, sundhedsforsikring, avis, fri telefon og internetadgang) en fast løndel, som reguleres på baggrund af en forhandling og afspejler det forgangne års performance
.

Såvel CEO som CFO indgår i koncernens kortsigtede kontante incitamentsordning for funktionærer. Denne variable aflønning udbetales med udgangspunkt i målopfyldelsen af en række godkendte KPIer. Det totale beløb, som udbetales til denne incitamentsordning, godkendes af bestyrelsesformanden. 

Verdo’s seneste årsrapport og nøgletal

  1. Dyk ned i Verdo's økonomi og de største overskrifter det seneste år
Nøgletal og årsrapport