Nyt solvarmeanlæg sikrer besparelser i Øster Brønderslev

Det nye solvarmeanlæg hos Øster Brønderslev Varmeværk giver stor økonomisk gevinst, da solen dækker hele 30% af varmen i anlægget. Solvarmeanlægget giver en årlig besparelse på 345.000 kr. efter investeringen. Det giver den enkelte forbruger en årlig besparelse på 1.070 kr.

”Normalt sørger et solvarmeanlæg for cirka 20-25% af varmen til forbrugerne. Vi øger selve solvarmeproduktionen ved at integrere med det eksisterende anlæg. På den måde sikrer vi, at energien fra solvarmeanlægget altid udnyttes – blandt andet ved lagring i akkumuleringstank eller som shunt vand,” siger Jørgen Holst, salgschef i Verdo Energy.

 

Nødkøler sikrer bedre udnyttelse af solvarmen

Det nye anlæg består af 4.990 m² solfangere og en 30 m² teknikbygning. Anlægget er større end et gennemsnitligt solvarmeanlæg med en akkumuleringstank, da der også etableres en nødkøler, der kan bortkøle overskydende energi. Desuden er der er indbygget en specialstyring i anlægget, der gør, at tankens indhold regulerer nødkøleren og temperaturen i forhold til solen. Beslutningen om det nye anlæg blev taget i september 2016. Hele projektet forventes færdigt i november 2017.

Det er specialstyringen, der sammen med nødkøleren, gør det muligt at udnytte solen endnu mere optimalt og dække hele 30% af varmen i anlægget hos Øster Brønderslev Varmeværk. Jørgen Holst

For mere information kontakt

Jørgen Holst

Salgschef, Energianlæg, solvarme og biomasse

Læs mere om Jørgen

Solvarmeanlæg

I de seneste år har Verdo stået for etableringen af solfangeranlæg på sammenlagt mere end 175.000 m2. Vi optimerer anlægget, så vi sikrer samspil med din eksisterende energiproduktion, så det leverer energi, selv når det er overskyet.

Seneste nyheder inden for
energianlæg og -teknologi