Energiovervågning

Før du kan sætte ind med energibesparende tiltag, er du nødt til at kende dit forbrug.

Fuldt overblik over dit energiforbrug

Energiovervågning giver dig et nøjagtigt billede af energiforbruget i alle dele af virksomheden. Systemet er baseret på en intuitiv online platform, som håndterer dataopsamling fra energimålere placeret på relevante og strategiske steder. Du kan logge på systemet 24/7 via din pc, tablet eller smart phone og modtage informationer om uregelmæssigheder og unødvendigt merforbrug. Systemet sender alarmer og forbrugsrapporter direkte til dig på mailog sender dig løbende benchmarks og forslag til energiforbedringer. Alt sammen til gavn for bundlinjen og miljøet.

Vi tilbyder:

  • Overblik via løbende overvågning
  • Et aflæsningssystem, som løbende kan tilpasses gældende behov
  • Alarmfunktioner på el, vand og varme m.m.
  • Online adgang, via mobile enheder eller pc  
  • Rapportering med kurver, grafer og nøgletal
  • Datagrundlag for sammenligning og analyser samt Verdo energiledelse

energi_overvaagning_flow_1130x507.png

Lad os starte dialogen

Ulf Rytter Jensen

Afdelingsleder: Energirådgivning

Læs mere om Ulf