Hurtig regulering er godt for bundlinjen

Optimal virkningsgrad med automatiseret regulering

For at få mest muligt ud af varmepumpen kan man installere automatiseret regulering og på den måde optimere værkets indtjening og udgifter.

03-03-2022

En varmepumpe er den billigste måde for et fjernvarmeværk at lave supplerende varme på, når prisen på el er lav, men i tider med høje elpriser, eller når det er meget koldt, stiger behovet for hurtigt at kunne regulere varmepumpen.

Nyt reguleringskoncept fra Verdo

Verdo har udviklet et nyt reguleringskoncept til ammoniakvarmepumper. Men denne type regulering reagerer varmepumpen lynhurtigt og kan gå fra 0 til 85% på kun 15 minutter.

Med et automatiseret variabelt mellemtyk reguleres trykket imellem de to kompressortrin op og ned alt efter driftsforholdene, specielt udetemperaturerne. Det betyder, at værket får optimal COP-værdi og dermed virkningsgrad ud af kompressoren i forhold til en varmepumpe, der kører med et fast mellemtryk. Det har specielt betydning om sommeren, hvor man bruger mindre varme.

Konceptet kan både anvendes på direkte og indirekte anlæg og giver også mulighed for seriedrift, hvor varmepumpen forvarmer vandet til en kedel. Dette kan øge effektiviteten betragteligt, når kedeldrift er nødvendigt, da varmepumpens effektivitet stiger, hvis den skal levere en mindre temperaturstigning.

 

Fordele ved reguleringskonceptet

  • 0-85% på 15 minutter
  • Mellemtrykket reguleres efter driftsforhold og udetemperaturer
  • Optimal COP-værdi i hele driftsområdet
  • Kan anvendes på direkte og indirekte anlæg
  • Mulighed for seriedrift

En forbedret reguleringsevne giver kunden mulighed for at optimere indtjeningen samtidig med at værket minimerer udgifterne til el Christian Hyrup Jensen, Senior Automationsingeniør, Verdo

Korrekt integration er alfa-omega

I modsætning til en kedel vil varmepumpens maksimale ydelse aftage, når det bliver meget koldt udenfor, og samtidig vil effektiviteten falde. Varmepumpen vil derfor kræve en alternativ varmekilde, når det bliver rigtig koldt, eller hvis elprisen pludselig bliver meget høj.

Det er vigtigt, at man integrerer varmepumpen rigtigt i det samlede system. Verdo kan hjælpe med at vælge den rigtige størrelse varmepumpe og integrere den optimalt med andre eksisterende eller nye produktionsenheder, som eksempelvis retrofit af varmepumper i tidligere gasmotorceller eller integration med solvarme. 

Det handler reguleringsevne om

Reguleringsevne handler i bund og grund om varmepumpens evne til hurtigt at reagere på en forespørgsel om at starte eller stoppe, eksempelvis på timebasis alt efter prisen på el. Ved en forbedret reguleringsevne er muligheden for at sælge og tjene penge på overskydende el bedre.

For at få mest muligt ud af varmepumpen kan man med fordel installere automatiseret regulering og på den måde optimere værkets indtjening og udgifter. Det er også muligt at levere reguleringsydelser, hvor netoperatøren køber mulighed for op- eller nedregulering i et givet tidsrum.

Lad os starte dialogen  

Christian Hyrup Jensen

Senior automationsingeniør | Automation

Seneste nyheder inden for energianlæg og -teknologi