Sammen planter vi træer

Når du køber strøm fra Verdo

1 ny elkunde = 2 træer i en folkeskov

I Verdo er vi vilde med træer. Træerne er ikke kun kilden til vores bæredygtige strøm. De er også med til at beskytte vores grundvand, reducere CO2 og bevare livsvigtig biodiversitet. I samarbejde med Growing Trees Network Foundation planter vi to træer i en dansk folkeskov, for hver ny el-kunde.  

Jeg vil gerne sige tak. Det er fantastisk, at vi sammen gør en forskel, når vi planter træer i Danmarks folkeskove Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network Foundation 

Verdo har doneret 2.000 træer i 2021

Sammen planter Verdo og Growing Trees Network Foundation træer i:

  • Durup Folkeskov nær Skive
  • Rugballegaard Folkeskov nær Horsens


Midtjysk Elhandel som er en del af Verdo planter træer i disse folkeskove:

  • Struer Folkeskov 
  • Himmerige Folkeskov i Hinnerup 
  • Odensevejens Folkeskov i Slagelse

Du gør en forskel

Bliver du el-kunde hos Verdo, planter vi to træer  Vi ser det som vores positive forpligtelse at bidrage for at bevare, og i dén kalkule giver et nyplantet træ rigtig god mening. Træer i vækst binder CO2 og forhindrer det i at sive op i atmosfæren og fremprovokere global opvarmning og andre klimaforandringer.

Som ny el-kunde bidrager du til at:

  • sikre rent drikkevand
  • skabe mere natur og øge biodiversitet
  • etablere nye rekreative områder
  • lagre CO2

Vær med til at gøre en forskel. I samarbejde med Growing Trees Network planter vi to træer, hver gang vi får en ny elkunde. Til foråret glæder vi os til at plante yderligere 2.000 træer i danske folkeskove. Tak for jeres støtte som kunder. Sammen gør vi en forskel.  

Se certifikat her
Folkeskovscertifikat Verdo Go Green

Et samarbejde med vokseværk

Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution med et klart defineret mål om at ”rejse nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirkelig jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2-reduktion”. De har plantet mere end 1,4 mio. træer i danske folkeskove samt 30.000 i Ghana – og det fortsætter.