Fordele ved et nordisk el-partnerskab - Sharing Power  

Én aftale, én kontakt, ét el-indkøb

Ved at indgå i et stærkt nordisk partnerskab kaldet Sharing Power kan Midtjysk Elhandel tilbyde et samlet indkøb af el til større erhvervskunder og virksomheder med aktiviteter på tværs af de nordiske landegrænser.

Sharing Power er dannet efter konkrete forespørgsler fra erhvervskunder i forhold til indkøb af el på tværs af landegrænserne i de nordiske lande. Norden bliver ofte betragtet som ét samlet marked af virksomhederne, og det er derfor naturligt at tilbyde én samlet tilgang til el-indkøb.

Læs mere om Sharing Power
Samlet set har selskaberne bag Sharing Power en unik og meget bred viden om elmarkedet i hele Skandinavien, og den stiller vi til rådighed for vores kunder. Henrik Ravn, Midtjysk Elhandel

Sharing Power er et stærkt nordisk partnerskab

Partnerskabet består af aktører fra Danmark, Sverige, Norge og Finland.

  • Norske Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)
  • Svenske Affärsverken
  • Danske Midtjysk Elhandel
  • Finske Herrfors

 

NTE, Affärs Verken, Midjysk Elhandel, Herrfors

NORDIC - én el-aftale i hele Norden 

NORDIC er den løsning Midtjysk Elhandel tilbyder som en del af Sharing Power, som er målrettet pan-skandinaviske virksomheder.

Med NORDIC har du som kunde én kontakt i forbindelse med dit el-indkøb i Norden, og du får samme type afregning uafhængigt af land. Det giver både lavere elpriser, en større gennemsigtighed og mindre administration.

Kontakt os allerede i dag