Bladmærkeordningen sikrer gennemskuelighed

Hvad er Forbrugerombudsmandens bladmærkeordning?

Forbrugerombudsmandens bladmærkeordning, der trådte i kraft i september 2020, sikrer gennemskuelighed, når det gælder hvorvidt et elprodukt er grønt eller ej. Mærkeordningen kategoriserer strømmen ud fra to kategorier: ét grønt blad eller to grønne blade. 

 

1 blad

Ved elprodukter med ét blad kommer strømmen 100 % fra vedvarende energikilder.  
 
Når du køber strøm fra Verdo mærket med ét blad, får du et certifikat, der dokumenterer oprindelsen af strømmen. Der er flere muligheder i forhold til vedvarende energi, eksempelvis biomasse, vind-, vand- og solenergi. 

 

2 blade

Udover kravet om 100 % vedvarende energi ved ét blad, skal el-leverandøren gennemføre andre klimatiltag, der minimerer udledningen af drivhusgasser yderligere.

I Verdo tilbyder vi, udover oprindelsesgarantier, CO2-kreditter fra en lang række klimaprojekter. Vi samarbejder med anerkendte internationale leverandører om køb af klimakreditter og støtte til dokumenterede klimaprojekter.


Du finder mere information om mærkeordningen hos Forbrugerombudsmanden her

Få en grønnere profil 

Prisen på certificeret el fra vedvarende energikilder fastsættes på baggrund af udbud og efterspørgsel på certifikaterne. Hertil er der et mindre tillæg for administration af aftalen.

Når du indgår en aftale med Verdo, får du et certifikat som dokumentation for el-leverancen - enten ét- eller tobladet - der svarer til din virksomheds forbrug.

Styrk virksomhedens profil med bladmærket strøm. Så kan klimaet også mærke en forskel. Henrik Ravn, Key Account Manager i Verdo

Du støtter klimaprojekter 

Når du vælger et elprodukt mærket med to blade, støtter du klimaprojekter i udviklingslande.

Projekterne har det til fælles, at de reducerer udledningen af CO2. Og så har projekterne en række andre positive effekter; som at øge beskæftigelsen i området og forbedre det lokale miljø.
 

Klimaprojekt i Bangladesh

Naturgasnettet i Dhaka, Bangladesh, betjener 286.000 kunder. Nettet er gradvist udbygget siden midten af ​​1960'erne, men er gennem årene ikke vedligeholdt tilstrækkeligt. Det har resulteret i lækager af naturgas er frigivet i atmosfæren.  

Projektets har bidraget med avanceret udstyr til at reparere lækagerne. Og så har det uddannet og ansat mere end 100 lokale medarbejdere. I alt sparer projektet klimaet for ca. 3,7 mio. ton CO2 om året.

Globalt set er Bangladesh et af de lande, der er mest sårbare over for stigende havniveauer. Projektet støtter derfor et af de mest trængende udviklingslande i kampen mod klimaændringer.

Mere om projektet

Flere klimaprojekter

Nogle af de de projekter, du kan støtte i 2-bladsordningen: 

 

  • Vindprojekter i Kina, Indien, Marokko, Indonesien, Uruguay, Thailand, Bulgarien 
  • Solprojekter i Sydafrika, Philipinerne 
  • Geotermi i Indonesien 
  • Biogas i Vietnam 
  • Udnytte gas fra losseplads til elproduktion i Brasilien 
  • Implementere vandfiltre i Cambodia 
  • Forbedre vandindvindingsteknologi i Malawi 

Kontakt os i dag og lad os starte dialogen

Jan Fuglsang

Key Account Manager

Maj-Britt Christiansen

Key Account Manager

Læs mere om Maj-Britt
Henrik Bach Pedersen

Markedschef