Hvordan skal du forberede dig på brownouts?

Selvom sandsynligheden er lille, har Energistyrelsen meddelt, at det på grund af energikrisen ikke kan udelukkes, at der kan blive tale om brownouts i løbet af vinteren. Se hvordan du forbereder dig.

’Brownout’ er betegnelsen for en kontrolleret strømafbrydelse i et større geografisk område, der har til formål at forhindre et blackout (altså en ukontrolleret strømafbrydelse) i hele landet.

Da vand- og varmeforsyning ikke er undtaget fra strømafbrydelsen vil et brownout betyde, at al forsyning af el, vand og varme er ude drift i den periode, hvor der er et brownout.

Selvom sandsynligheden er lille, har Energistyrelsen meddelt, at det på grund af energikrisen ikke kan udelukkes, at der kan blive tale om brownouts i løbet af vinteren. Hvis det sker, forventes det at vare cirka to timer, og det vil blive varslet 24 timer i forvejen.

 

INDEN BROWNOUT
Vi anbefaler, at du tilmelder dig en SMS-service, så du bliver varslet forud for et evt. brownout. Med en varsling får du for eksempel mulighed for at tappe vand, eller hvad der måtte være brug for, forud for afbrydelsen.

24 timers varsling til brownouts hos Netselskabet N1:
https://n1.dk/drift

Varsling om alle driftsforstyrrelser hos Verdo:
https://www.verdo.com/dk/el-vand-og-varme/driftstatus/tilmeld-sms-advisering/

 

UNDER BROWNOUT
Undlad at kontakte vandforsyningen. Når du oplever, at der ikke er vand i hanen, eller at strømmen er afbrudt, er det vigtigt, at du IKKE begynder at ringe til dit forsyningsselskab. Medarbejderne har i denne situation mere end travlt med at håndtere situationen og sørge for, at forsyningen kommer til at fungere igen så hurtigt som muligt.

 

EFTER BROWNOUT
Når strømmen kommer tilbage, og vi igen kan sende vand ud til dig, kan du opleve brunt vand fra vandhanen. Det er ikke farligt. Det skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.