Sammen planter vi træer

Når du køber strøm fra Verdo

1 ny elkunde = 2 træer i en folkeskov

I Verdo er vi vilde med træer. Træerne er ikke kun kilden til vores bæredygtige strøm. De er også med til at beskytte vores grundvand, reducere CO2 og bevare livsvigtig biodiversitet. I samarbejde med Growing Trees Network Foundation planter vi to træer i en dansk folkeskov, for hver ny el-kunde.  

Jeg vil gerne sige tak. Det er fantastisk, at vi sammen gør en forskel, når vi planter træer i Danmarks folkeskove Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network Foundation 

Du gør en forskel

Bliver du el-kunde hos Verdo, planter vi to træer  Vi ser det som vores positive forpligtelse at bidrage for at bevare, og i dén kalkule giver et nyplantet træ rigtig god mening. Træer i vækst binder CO2 og forhindrer det i at sive op i atmosfæren og fremprovokere global opvarmning og andre klimaforandringer.

Som ny el-kunde bidrager du til at:

  • sikre rent drikkevand
  • skabe mere natur og øge biodiversitet
  • etablere nye rekreative områder
  • lagre CO2

Et samarbejde med vokseværk

Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution med et klart defineret mål om at ”rejse nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirkelig jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2-reduktion”. De har plantet mere end 1,4 mio. træer i danske folkeskove samt 30.000 i Ghana – og det fortsætter.

Sammen planter Verdo og Growing Trees Network Foundation træer i:

  • Struer Folkeskov
  • Himmerige Folkeskov i Hinnerup
  • Odensevejens Folkeskov i Slagelse