Ansvarlighed

Andre kalder det CSR – vi kalder det ansvarlighed

Vi skaber energi – til fremtiden

Ordentlighed er den retningsgivende værdi i Verdo. Det udlever vi ved ansvarligt at balancere både miljømæssige, sociale og forretningsmæssige perspektiver i alt, hvad vi gør.

Stærkt inspireret af FN
Vores fremdrift på til stadighed at flytte grænserne for vores bæredygtighed, er inspireret af principperne i FN’s Global Compact og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Principperne er baseret på internationale konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption.

Læs mere om principperne

Effektivitet og lavest mulige priser


Bæredygtig energi er det helt centrale indsatsområde for os. Det er kernen i Verdo og derfor en naturlig del af alle vores aktiviteter. Vi skaber bæredygtige løsninger – med fokus på effektivitet og lavest mulige priser på den grønne energi. Det gør vi ved konstant at optimere og innovere vores egen energiproduktion og forsyningsnet, og så er det lykkedes os at gøre det til en forretning at være partner på det samme for andre energiselskaber og industrier.

Vand i verdensklasseVi har haft fokus på rent og billigt drikkevand siden midten af 1800-tallet. Vi driver vandforsyning i Danmarks sjette største by og har udbredt vores knowhow til hele Danmark. Vi tilbyder i dag en række services til landets vandværker, fra enkeltstående ledningsforbedringer til fuld drift og endda overtagelse af hele vandværker. Det er med stolthed, at vi i disse tilfælde er i stand til at sænke prisen for forbrugerne og bidrage til en vandforsyning i verdensklasse i Danmark.

Verdo’s ansvarlighedsprincipper

Vi opfører os ordentligt

  • Vi skaber grøn energi og bæredygtige løsninger
  • Vi fremmer brugen af grøn energi og bæredygtige løsninger
  • Vi vælger grønne og bæredygtige løsninger, der gavner både miljøet, vores omverden og vores forretning
  • Vi iværksætter initiativer, der gavner vores medarbejdere og fremmer deres engagement og sikkerhed
  • Vi støtter sporten, kulturen og sociale aktiviteter
  • Vi driver vores forretning efter sunde og ansvarlige principper, og påtager os ansvar for det samfund, vi er en del af